ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2563 16 มกราคม ของทุกปีวันครู กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ