ทรงพระเจริญ ยินดีต้อนรับ ผอ.ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ยินดีต้อนรับ รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 1/2561

วช.ธนบุรี จัดกิจกรรม "๙๙๙,๙๙๙ คน ปฏิญาณตนเพื่อพ่อ อาชีวะสมานฉันท์" เพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และเพื่อเป็นการแสดงออกถึงพลังความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของอาชีวศึกษา ร่วมกับอาชีวศึกษาทุกแห่งทั่วประเทศโดยพร้อมเพรียงกัน ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2559 เวลา 09.09 น. ณ ลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/8-2016-11-15-08-23-23#sigFreeId6e44479b5d