ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน (Fix It Center Thailand 4.0) ศูนย์ที่ 2 เพื่อให้บริการแก่ประชาชนในการตรวจซ่อม และบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัวเรือน ซ่อมรถจักรยาน รถจักรยานยนต์ ซ่อมโทรทัศน์ วิทยุ เครื่องเล่นดีวีดี และเปลี่ยนผ้ามุ้งลวด โดยได้รับการสนับสนุนสถานที่จากชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ นำโดยนายสุบิน แพทย์รัตน์ และนายเทพสมบัติ แสนวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายแผนงานฯ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี พร้อมด้วยคณะครู เจ้าหน้าที่วิทยาลัยฯ และนักศึกษาอาสาสมัครทั้งแผนกช่างยนต์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ ช่างไฟฟ้า และช่างเปลี่ยนผ้ามุ้งลวดเข้าร่วมทำกิจกรรม กำหนดจัดกิจกรรม ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 เวลา 08.00 - 16.00 น. ณ ชุมชนมัสยิดบ้านสมเด็จ

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/75-1-2560-6#sigFreeIdf1ab4a3653