ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

ภาพนักศึกษาวิชาช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส รุ่นที่ 1/2560 ให้บริการตรวจซ่อมและล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ เพื่อให้นักศึกษาที่เรียนรู้ในวิชานี้ได้ลงพื้นที่ฝึกปฏิบัติจริง และให้การบริการ
แก่หน่วยงานราชการรวมถึงชุมชนใกล้เคียงกับวิทยาลัยฯ นำโดย อาจารย์วิจิตรา แสงศรี อาจารย์ผู้สอนและนักศึกษาหลักสูตรระยะสั้นในรุ่นที่ 1/2560 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 2560 ณ โรงเรียนวัดทองธรรมชาติ

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/74-1-2560-5#sigFreeIdbd0bb4448e