ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมแห่เทียนจำนำพรรษาและถวายผ้าอาบน้ำฝน เนื่องในวันอาสาฬหบูชา และวันเข้าพรรษาประจำปี 2560 พร้อมด้วยกิจกรรมรณรงค์คนไทยหัวใจสีขาวร่วมต้านยาเสพติด นำโดย นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักศึกษาทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ในวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร กรุงเทพฯ

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/73-1-2560-4#sigFreeIdd9312b90f6