ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

กิจกรรมไหว้ครู วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ประจำปีการศึกษา 2560 นำโดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีเป็นประธานในพิธีกล่าวให้โอวาสนักศึกษาเนื่องในวันครู พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในพิธีไหว้ครูนอกจากจะจัดขึ้นเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณครูอาจารย์ที่ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ให้แก่ลูกศิษย์แล้ว ยังมีการจัดพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แด่ครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการปฏิบัติงานและมอบเกียรติบัตรแด่ศิษย์ดีเด่นในการนำความรู้ไปประกอบอาชีพให้เกิดประโยชน์ต่อทั้งตนเองและส่วนร่วมประจำปี 2559 กิจกรรมจัดขึ้นในวันที่ 25 พฤษภาคม 2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/57-1-2560-2#sigFreeId483a4458d5