ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

15 พฤษภาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 โดยนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้คำแนะนำกับนักศึกษาใหม่ในวันนี้ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 3 ฝ่าย ในการนี้ทางสาธารณสุข 28 ได้มาให้บริการตรวจสุขภาพ และแจกของที่ระลึกฟรีกับนักศึกษาและบุคลากรของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กิจกรรมจัดขึ้น ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/55-1-2560#sigFreeId243f681616