ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

บรรยากาศการปฐมนิเทศและการเรียนการสอนวันแรกกับโครงการหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นฐานสมรรถนะภาคฤดูร้อน หลักสูตร "การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต" จำนวน 75 ชั่วโมง เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในกลุ่ม s-Curve ซึ่งได้รับเกียรติจากนายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็นประธานกล่าวปฐมนิเทศและกล่าวต้อนรับนักศึกษาในโครงการ ร่วมด้วยนายสุบิน แพทย์รัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการกล่าวพูดคุยรายละเอียดของโครงการ และครูผู้สอนโดย อาจารย์พุทธิ ต้อยสำราญ โครงการนี้จะเริ่มอบรมตั้งแต่วันนี้ ไปจนถึง วันที่ 4 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 - 16.00 เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ ณ ภาควิชาพาณิชยกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/53-2017-04-18-09-01-08#sigFreeId993d25c9dd