ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี" ระยะที่ 1 นำโดย นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี นายฉัตรชัย เรืองมณี ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมครั้งนี้ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชคประเสริฐ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/52-2017-04-07-08-50-19#sigFreeId9aef593c38