ทรงพระเจริญ ถวายความอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3/2560

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "จัดทำแผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี" ระยะที่ 1 นำโดย นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรม พร้อมด้วยคณะผู้บริหารวิทยาลัยฯ ครู และบุคลากรทางการศึกษาเข้าร่วมการอบรมอย่างพร้อมเพรียงกัน โดยมี นายฉัตรชัย เรืองมณี ผู้อำนวยการสำนักงานผู้อำนวยการสถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 เป็นวิทยากรพิเศษในการอบรมครั้งนี้ การอบรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมโชคประเสริฐ อำเภอสามเงา จังหวัดตาก

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/52-2017-04-07-08-50-19#sigFreeId9aef593c38

 สถิติการรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 3/2560 คลิก!! 

 ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รุ่นที่ 3/2560 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก!!