ทรงพระเจริญ ยินดีต้อนรับ ผอ.ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ยินดีต้อนรับ รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 1/2561

วันที่ 9 มีนาคม 2560 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรียินดีต้อนรับ นางสุวรรณา ลิ้นทอง ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างพระนคร และนายการุณ พรหมประกอบ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พร้อมด้วยนายโกวิทย์ ส่องสี รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานฯ และฝ่ายกิจการนักเรียนนักศึกษา พร้อมคณะ ที่ได้เดินทางมาเยี่ยมชมการจัดการเรียนการสอน / การฝึกอบรมวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในการนี้ นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ได้ให้การต้อนรับพร้อมนำชมการเรียนการสอนของแผนกวิชาต่างๆ ด้วยความยินดียิ่ง

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/51-2017-03-01-07-18-26#sigFreeId464bc57bee