ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

บรรยากาศการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 เมื่อวันที่ 6 มีนาคม 2560 เป็นไปด้วยความคึกคัก มีผู้เรียนสนใจสมัครเรียนในหลากหลายสาขาวิชาเป็นจำนวนมาก โดยยังสามารถสมัครเรียนได้จนถึงวันที่ 15 พฤษภาคม วันจันทร์ - ศุกร์ ตั้งแต่เวลา 08.30 - 19.30 น. ซึ่งเป็นวันเปิดเรียนและมีการปฐมนิเทศในวันเดียวกันนี้ด้วย 

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/50-2017-03-01-07-18-25#sigFreeIda369c8bd80