ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วันที่ 1 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตคลองสานมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยนำเอกสารและผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายมอบให้กับทางวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในการนี้นางสาวสมบูรณ์ สกุลสุพิชญ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นตัวแทนรับมอบสื่อต่างๆ จากทางสำนักงานเขตคลองสาน เพื่อใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
อีกทางหนึ่ง

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/44-2017-03-01-07-18-24#sigFreeIdee3eb044a8