ทรงพระเจริญ ถวายความอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช จิตอาสาประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ถวายความอาลัยแด่ในหลวงรัชกาลที่ ๙ รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3/2560

วันที่ 1 มีนาคม 2560 สำนักงานเขตคลองสานมาให้ความรู้เกี่ยวกับโรคไข้เลือดออก และการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย โดยนำเอกสารและผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลายมอบให้กับทางวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในการนี้นางสาวสมบูรณ์ สกุลสุพิชญ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรเป็นตัวแทนรับมอบสื่อต่างๆ จากทางสำนักงานเขตคลองสาน เพื่อใช้ในการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข้อมูลให้กับนักศึกษาและประชาชนทั่วไป
อีกทางหนึ่ง

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/44-2017-03-01-07-18-24#sigFreeIdee3eb044a8

 สถิติการรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 3/2560 คลิก!! 

 ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รุ่นที่ 3/2560 ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก!!