ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมเวียนเทียนเนื่องในวันมาฆบูชา ประจำปี 2560 นำโดย นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และตัวแทนนักศึกษาทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรม และพร้อมใจกันส่วมใส่ชุดผ้าไทยเพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามทางพระพุทธศาสนา ณ วัดทองธรรมชาติวรวิหาร เมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/34-9-11#sigFreeId6416c4bc7b