ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีดำเนินการจัดทำข้าวกล่องเพื่อแจกจ่ายให้กับประชาชนที่เข้าเฝ้าฯ กราบถวายบังคับพระบรมศพเบื้องหน้าพระบรมโกศ ณ พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาท บรมมหาราชวัง บริเวณเต็นท์รอบสนามหลวง กิจกรรมนี้จัดขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในการเสด็จสวรรคตของพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยแผนกวิชาอาหาร พร้อมด้วยผู้บริหาร ตัวแทนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาที่มีจิตสาธารณะในการช่วยกันประกอบอาหารเพื่อแจกจ่ายในครั้งนี้ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3-5 มกราคม 2560 ณ แผนกวิชาอาหารและขนม วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/33-2017-01-31-08-17-08#sigFreeId041d4c3076