ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีดำเนินการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2559 รอบบ่าย นายพิชเชฎฐ์ สุคนธ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่่างธนบุรี เป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ ในการนี้ทางสำนักงานเขตคลองสานแนะนำโครงการธนาคารสมองของกรุงเทพ เกี่ยวกับทักษะอาชีพภูมิปัญญาผู้สูงอายุ "บ้านโขนไทย" โดยมีวิทยากรมาให้ความรู้ในการทำหัวโขนที่สวยงามและทรงคุณค่าแบบไทย เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/32-4-59-2#sigFreeId35c6988adc