ทรงพระเจริญ ทำความดีถวายพ่อหลวง นายสมศักดิ์ สุหร่ายคิมหันต์ ที่ปรึกษาโครงการสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เข้าเยืีี่ยมเยือน วช.ธนบุรี รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 4/2560

วช.ธนบุรีได้ดำเนินการจัดกิจกรรมวันเด็ก ประจำปี 2560 โดยการสนับสนุนของขวัญและทุนทรัพย์เพื่อมอบให้กับโรงเรียนและชุมชนที่จัดกิจกรรมดังเช่นทุกปี โดยในปีนี้ นำโดยคณะผู้บริหาร ครู และตัวแทนนักศึกษาของวิทยาลัยฯ ได้ร่วมเป็นตัวแทนมอบของขวัญให้กับโรงเรียนวัดทองธรรมชาติ ชุมชนมัสยิดสุวรรณภูมิ และชุมชนหลังวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560

 

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/31-4-59-1#sigFreeIdb4e4eaa7a9