ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีดำเนินการจัดการปฐมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2559 รอบค่ำ โดยมีนายสุบิน แพทย์รัตน์ รองผู้อำนวยการเป็นประธานกล่าวต้อนรับและให้โอวาทนักศึกษาใหม่ พร้อมทั้งมอบหมวกกันน๊อกให้กับนักศึกษาในกิจกรรมรณรงค์ป้ปองกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา "ขับรถมีน้ำใจ รักษาวิจัยจราจร" ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากทีมงานศูนย์สาธารณสุข 28 ให้บริการตรวจสุขภาพและให้ความรู้เกี่ยวกับโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์ แก่ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาที่สนใจ เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม 2560 ณ ห้องประชุมชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/30-4-60#sigFreeId0ba3193e72