16 มกราคม ของทุกปี คือ"วันครู" Thonburi PolyTechnic college ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิทยาลัยมืออาชีพ เพื่อสร้างมืออาชีพ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 4 ปีการศึกษา 2561

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

15

 10

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

11 

 

3

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

6

 

4

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15 

 เต็ม   

 

5

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

15

เต็ม 

 

6

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

 8  

 

7

ช่างดิจิทัลเบื้องต้น

15 

13 

 

8

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์,
งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

15 

 

 9

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

11 

 

10

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

 เต็ม  

 

11

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน
Adobe Illustrator

20

เต็ม

 

12

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

20

 

13

กล่องกระดาษดีไซน์

15

เต็ม 

 

14

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

  เต็ม   

 

15

การถ่ายภาพบุคคล

20

11 

 

16

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

17

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

18

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม 

 

19

อาหารและขนมอบนานาชาติ

20

12 

 

20

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

6  

 

21

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

16

 

22

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

10 

 

23

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 

25 

เต็ม

 

24

ภูมิโหราศาสตร์ 1 - 2 (ฮวงจุ้ย) 

25

 24 

 

25

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 

20

    12      

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์
เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

2

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

16

 

3

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีสมัยนิยม 1

20

เต็ม 

 

4

งานพยากรณ์วิเคราะห์เลข 7 ตัว 4 ฐาน

25 

11  

 

5

ภาษาจีนกลาง

25

12 

 

6

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

25 

  17    

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

15

 เต็ม

 

2

ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น

15

    เต็ม    

 

3

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

4

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15

เต็ม

 

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน
Adobe Illustrator

20

15 

 

6

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

15

11 

 

7

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

เต็ม 

 

8

การถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องดิจิตอล

20

10 

 

9

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

   เต็ม    

 

10

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีสมัยนิยม 1

20

เต็ม 

 

 11 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

  18   

 

12

อาหารและขนมอบนานาชาติ

20

17 

 

13

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

15 

 

14

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

เต็ม

 

15

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่ม
เพื่ออาชีพ

20

5

 

16

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

เต็ม

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.

**เปิดรับสมัครเพิ่มเติมสำหรับรายวิชาที่ยังไม่เต็ม**
ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มกราคม 2562

**สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย**
เริ่มเรียนตั้งแต่ 7 ม.ค. - 18 มี.ค. 2562

 

 


  

 

 

 

 

 

ครบรอบ 100 ปี การช่างวัดทองธรรมชาติ

                     ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง