16 มกราคม ของทุกปี คือ"วันครู" Thonburi PolyTechnic college ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิทยาลัยมืออาชีพ เพื่อสร้างมืออาชีพ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 4 ปีการศึกษา 2561

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

15

 10

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

11 

 

3

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

6

 

4

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15 

 เต็ม   

 

5

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

15

เต็ม 

 

6

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

 8  

 

7

ช่างดิจิทัลเบื้องต้น

15 

13 

 

8

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์,
งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

15 

 

 9

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

11 

 

10

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

 เต็ม  

 

11

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน
Adobe Illustrator

20

เต็ม

 

12

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

20

 

13

กล่องกระดาษดีไซน์

15

เต็ม 

 

14

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

  เต็ม   

 

15

การถ่ายภาพบุคคล

20

11 

 

16

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

17

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

18

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม 

 

19

อาหารและขนมอบนานาชาติ

20

12 

 

20

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

6  

 

21

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

16

 

22

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

10 

 

23

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 

25 

เต็ม

 

24

ภูมิโหราศาสตร์ 1 - 2 (ฮวงจุ้ย) 

25

 24 

 

25

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 

20

    12      

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์
เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

2

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

16

 

3

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีสมัยนิยม 1

20

เต็ม 

 

4

งานพยากรณ์วิเคราะห์เลข 7 ตัว 4 ฐาน

25 

11  

 

5

ภาษาจีนกลาง

25

12 

 

6

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

25 

  17    

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

15

 เต็ม

 

2

ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น

15

    เต็ม    

 

3

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

4

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15

เต็ม

 

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน
Adobe Illustrator

20

15 

 

6

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

15

11 

 

7

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

เต็ม 

 

8

การถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องดิจิตอล

20

10 

 

9

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

   เต็ม    

 

10

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีสมัยนิยม 1

20

เต็ม 

 

 11 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

  18   

 

12

อาหารและขนมอบนานาชาติ

20

17 

 

13

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

15 

 

14

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

เต็ม

 

15

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่ม
เพื่ออาชีพ

20

5

 

16

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

เต็ม

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 11 มกราคม 2562 เวลา 09.30 น.

**เปิดรับสมัครเพิ่มเติมสำหรับรายวิชาที่ยังไม่เต็ม**
ตั้งแต่บัดนี้ - 11 มกราคม 2562

**สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย**
เริ่มเรียนตั้งแต่ 7 ม.ค. - 18 มี.ค. 2562

 

 


  

 

 

 

 

ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
รุ่นที่ 3/61ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
รุ่นที่ 2/61ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 4 ปีการศึกษา 2561

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

15

 6

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

11 

 

3

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

5

 

4

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15 

 เต็ม   

 

5

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

15

เต็ม 

 

6

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

 7  

 

7

งานดิจิทัลเบื้องต้น

15 

13 

 

8

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์,
งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

15 

 

9

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

10 

 

10

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

 เต็ม  

 

11

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน
Adobe Illustrator

20

เต็ม 

 

12

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

20

7

 

13

กล่องกระดาษดีไซน์

15

เต็ม 

 

14

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

  เต็ม   

 

15

การถ่ายภาพบุคคล

20

11 

 

16

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

17

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

18

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

19 

 

19

อาหารและขนมอบนานาชาติ

20

 

20

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

6  

 

21

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

15 

 

22

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

10 

 

23

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 

25 

24

 

24

ภูมิโหราศาสตร์  

25

13  

 

25

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 

25

    6      

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

2

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

14 

 

3

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีสมัยนิยม 1

20

เต็ม 

 

4

งานพยากรณ์วิเคราะห์เลข 7 ตัว 4 ฐาน

25

1  

 

5

ภาษาจีนกลาง 

25 

   7    

 

6

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

25

14

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

15

 เต็ม 

 

2

ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างและ
ระบบส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น

15

   เต็ม    

 

3

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

  เต็ม    

 

4

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15

11 

 

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน 
Adobe Illustrator

20

11  

 

6

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

20

10 

 

7

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

เต็ม 

 

8

การถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องดิจิตอล

20

9 

 

9

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

   19    

 

10

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีสมัยนิยม 1

20

เต็ม 

 

 11 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

  15   

 

12

อาหารและขนมอบนานาชาติ

20

13 

 

13

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

11 

 

14

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

11 

 

15

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ

20

4

 

16

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

เต็ม 

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น.

**สำหรับในรายวิชาที่ผู้สมัครยังไม่เต็มตามจำนวนเปิดรับ
สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 ม.ค. 62
สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย**

 

 

 


  

 

 

 

 

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน

ภาคฤดูร้อน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงเปิดเรียนแต่ละรายวิชา

เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ 

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ
(คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

การทำเค้กและแต่งหน้าเค้กด้วยน้ำตาลกัมเพส
ฟองดอง และครีม (เต็มวัน)
**เปิดเรียน 17 - 30 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 09.00 - 16.00 น. 

15

 14

 

 2 

 กาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (รอบเช้า)
**เปิดเรียน 28 มี.ค. - 27 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น.

 20 

 17

 ปิดรับสมัคร

 3

 โยคะเพื่อสุขภาพกับงานอาชีพ (รอบเช้า)
**เปิดเรียน 28 มี.ค. - 27 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น.

 20

 19

 ปิดรับสมัคร

4

ลีลาศเพื่อสุขภาพ (รอบบ่าย)
**เปิดเรียน 28 มี.ค. - 27 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 13.00 - 16.00 น.

20

เต็ม

 ปิดรับสมัคร

  

สถิติรับสมัคร ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.


  

 

 

 

 

                  สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อแจ้งความจำนงในการเรียนได้ที่นี่ 

 

  ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษา

               หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562