ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 3/62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 2 ปีการศึกษา 2562

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

20

11

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

 เต็ม 

 

3

ช่างไฟฟ้ารถยนต์

15

8

 

4

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

15 

 เต็ม   

 

5

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

 

6

งานซ่อมสวิทช์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย

15 

เต็ม 

 

7

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์,
งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

15 

 

 8

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

เต็ม 

 

9

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

 2  

 

10

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างสื่อสิ่งพิมพ์
และงานนำเสนอ

20

เต็ม

 

11

กล่องกระดาษดีไซน์

15

เต็ม 

 

12

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

  เต็ม   

 

13

การถ่ายภาพเบื้องต้น

20

 

14

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

15

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

16

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

19 

 

17

อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว

15

เต็ม 

 

18

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นสูง

20

 12  

 

19

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

19

 

20

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

เต็ม 

 

21

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 

25 

เต็ม

 

22

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 

20

    13    

 

23

ภูมิโหราศาสตร์ (ฮวงจุ้ย)

20

9

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

13

 

2

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์
เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

3

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

เต็ม

 

4

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสมัยนิยม

20

19 

 

5

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

25

19

 

6

นวดสวีดิช

10

ปิด 

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

20

 14

 

2

ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น

15

    เต็ม   

 

3

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

4

ช่างมุ้งลวดอลูมิเนียม

15

เต็ม

 

5

ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15

เต็ม

 

6

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปสร้างสื่อ
สิ่งพิมพ์และงานนำเสนอ

20

11 

 

7

การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต

15

เต็ม

 

8

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

   16    

 

9

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสมัยนิยม 

20

18 

 

 10 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

  เต็ม   

 

11

อาหารว่างและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว

15

เต็ม 

 

12

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

16 

 

13

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

เต็ม

 

14

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

15

เต็ม

 

15

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

เต็ม

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 26 กรกฎาคม 2562 เวลา 09.30 น.

**ปิดรับสมัครทุกรายวิชา**
**ผู้สนใจ โปรดติดตามกำหนดการรับสมัครรุ่นที่ 3/2562 ได้ทางเว็บไซต์ หรือโทร 0-2437-5371,0-2437-5512**

 

 


  

 

 

 

 

ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
รุ่นที่ 3/61ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น 
รุ่นที่ 2/61ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 4 ปีการศึกษา 2561

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

15

 6

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

11 

 

3

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

5

 

4

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15 

 เต็ม   

 

5

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

15

เต็ม 

 

6

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

 7  

 

7

งานดิจิทัลเบื้องต้น

15 

13 

 

8

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์,
งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

15 

 

9

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

10 

 

10

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

 เต็ม  

 

11

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน
Adobe Illustrator

20

เต็ม 

 

12

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

20

7

 

13

กล่องกระดาษดีไซน์

15

เต็ม 

 

14

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

  เต็ม   

 

15

การถ่ายภาพบุคคล

20

11 

 

16

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

17

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

18

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

19 

 

19

อาหารและขนมอบนานาชาติ

20

 

20

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

6  

 

21

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

15 

 

22

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

10 

 

23

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 

25 

24

 

24

ภูมิโหราศาสตร์  

25

13  

 

25

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 

25

    6      

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

2

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

14 

 

3

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีสมัยนิยม 1

20

เต็ม 

 

4

งานพยากรณ์วิเคราะห์เลข 7 ตัว 4 ฐาน

25

1  

 

5

ภาษาจีนกลาง 

25 

   7    

 

6

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

25

14

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

15

 เต็ม 

 

2

ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างและ
ระบบส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น

15

   เต็ม    

 

3

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

  เต็ม    

 

4

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15

11 

 

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน 
Adobe Illustrator

20

11  

 

6

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

20

10 

 

7

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

เต็ม 

 

8

การถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องดิจิตอล

20

9 

 

9

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

   19    

 

10

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีสมัยนิยม 1

20

เต็ม 

 

 11 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

  15   

 

12

อาหารและขนมอบนานาชาติ

20

13 

 

13

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

11 

 

14

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

11 

 

15

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ

20

4

 

16

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

เต็ม 

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 9 มกราคม 2562 เวลา 11.30 น.

**สำหรับในรายวิชาที่ผู้สมัครยังไม่เต็มตามจำนวนเปิดรับ
สามารถสมัครเรียนได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 11 ม.ค. 62
สมัครแล้วเริ่มเรียนได้เลย**

 

 

 


  

 

 

 

 

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน

ภาคฤดูร้อน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงเปิดเรียนแต่ละรายวิชา

เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ 

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ
(คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

การทำเค้กและแต่งหน้าเค้กด้วยน้ำตาลกัมเพส
ฟองดอง และครีม (เต็มวัน)
**เปิดเรียน 17 - 30 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 09.00 - 16.00 น. 

15

 14

 

 2 

 กาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (รอบเช้า)
**เปิดเรียน 28 มี.ค. - 27 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น.

 20 

 17

 ปิดรับสมัคร

 3

 โยคะเพื่อสุขภาพกับงานอาชีพ (รอบเช้า)
**เปิดเรียน 28 มี.ค. - 27 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น.

 20

 19

 ปิดรับสมัคร

4

ลีลาศเพื่อสุขภาพ (รอบบ่าย)
**เปิดเรียน 28 มี.ค. - 27 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 13.00 - 16.00 น.

20

เต็ม

 ปิดรับสมัคร

  

สถิติรับสมัคร ณ วันที่ 19 เมษายน 2561 เวลา 09.30 น.