The Professional College เกษียณอายุราชการ2561 โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 3/2561

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 3 ปีการศึกษา 2561

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

20

 16

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

 

3

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15 

 เต็ม   

 

4

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

15

12 

 

5

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

 5  

 

6

งานซ่อมสวิทช์ชิ่งเพาเวอร์ซัพพลาย,
งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

15 

13 

 

7

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์,
งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

15 

 

 8

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

 

9

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

 เต็ม  

 

10

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

15

11 

 

11

กล่องกระดาษดีไซน์

15

เต็ม 

 

12

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

  13   

 

13

การถ่ายภาพเบื้องต้น

20

 

14

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

15

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

16

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม 

 

17

การแต่งหน้าเค้กด้วยกัมเพส ครีมและแยม

15

11 

 

18

เสริมสวยพื้นฐาน 1

20

8  

 

19

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

เต็ม 

 

20

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

13 

 

21

การวาดเขียนพื้นฐาน

25

12 

 

22

ลีลาศ 

25 

 เต็ม

 

23

ภูมิโหราศาสตร์ 1 - 2 (ฮวงจุ้ย) 

25

6  

 

24

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 

20

    4      

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

 

2

ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์

15

   8     

 

3

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

4

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อการสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ

20

13 

 

5

ทฤษฎีดนตรีสากล (ระบบออนไลน์)

20

 

6

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

 

7

กระโปรงสมัยนิยม 1, เสื้อสมัยนิยม 1

20

เต็ม 

 

8

การแต่งหน้ามืออาชีพ 

20 

8  

 

9

งานพยากรณ์วิเคราะห์เลข 7 ตัว 4 ฐาน
ไพ่ยิปซีประยุกต์

25

2  

 

10

ภาษาจีนกลาง 

25 

2    

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

20

 เต็ม 

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15

  7    

 

3

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

  -    

 

4

ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น

15

10 

 

5

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

6

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม 

15

 

7

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 

15

12  

 

8

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อการสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ

20

9  

 

9

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

15

 

10

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

10 

 

11

คอมพิวเตอร์เพื่อการถ่ายภาพ

20

 

12

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

   10    

 

13

กระโปรงสมัยนิยม 1, เสื้อสมัยนิยม 1

20

19 

 

 14 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

  18   

 

15

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ

20

 

16

การแต่งหน้าเค้กด้วยกัมเพส ครีมและแยม

15

 

17

เสริมสวยพื้นฐาน 1

20

 

18

การดูแลสุขภาพและความงามส่วนบุคคล

25

 

19

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

เต็ม 

 

20

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

10 

 

21

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

25

5

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 21 กันยายน 2561 เวลา 09.30 น.