รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยพร้อมใจกันออกไปใช้สิทธิ์เลือกตั้ง วิทยาลัยมืออาชีพ เพื่อสร้างมืออาชีพ รับสมัครนักศึกษา ปี 2562

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 1 ปีการศึกษา 2562

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

20

5

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

 7 

 

3

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน ระดับ 1

15

3

 

4

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15 

 2   

 

5

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

15

 

6

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

 7  

 

7

งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์, งานซ่อมเครื่องระบบดิจิตอล

15 

10 

 

8

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์,
งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

15 

 

 9

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

 

10

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

 -  

 

11

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน
Adobe Illustrator

20

13

 

12

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-commerce

20

14 

 

13

กล่องกระดาษดีไซน์

15

เต็ม 

 

14

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

  เต็ม   

 

15

การถ่ายภาพเบื้องต้น

20

 

16

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

17

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

18

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

 

19

ขนมอบนานาชาติ

15

 

20

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

5  

 

21

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

8

 

22

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

10 

 

23

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 

25 

เต็ม

 

24

ภูมิโหราศาสตร์ 1 - 2 (ฮวงจุ้ย) 

25

 3 

 

25

นวดไทยเพื่อสุขภาพ 

20

    -      

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์
เบื้องต้น

15

11 

 

2

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

14

 

3

กระโปรงสมัยนิยม 1, เสื้อสมัยนิยม 1

20

เต็ม 

 

4

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

25

11

 

5

เลข 7 ตัว 4 ฐานพร้อมทักษา
ไพ่ยิปซีประยุกต์แบบโหราศาสตร์

20 

-  

 

6

นวดสวีดิช

10

 

7

ภาษาจีนกลาง 1 - 2

25 

  -    

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

20

 5

 

2

ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างและระบบส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น

15

    11   

 

3

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

 

4

ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15

7

 

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน
Adobe Illustrator

20

 

6

การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต

15

 

7

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

   14    

 

8

กระโปรงสมัยนิยม 1, เสื้อสมัยนิยม 1

20

16 

 

 9 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

  9   

 

10

ขนมอบนานาชาติ

15

 

11

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

 

12

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

9

 

13

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่ม
เพื่อสุขภาพ

20

3

 

14

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

เต็ม

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 14 มีนาคม 2562 เวลา 13.30 น.

**เปิดรับสมัครเพิ่มเติมสำหรับรายวิชาที่ยังไม่เต็ม**
ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน  - 2  พฤษภาคม 2562

**สำหรับรุ่นที่ 1/62 เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 2 พฤษภาคม - 15 กรกฎาคม 2562**