16 มกราคม ของทุกปี คือ"วันครู" Thonburi PolyTechnic college ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิทยาลัยมืออาชีพ เพื่อสร้างมืออาชีพ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 4 ปีการศึกษา 2561

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

15

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

10 

 

3

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15 

 

4

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15 

เต็ม 

 

5

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

15 

เต็ม 

 

6

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

 

7

ช่างดิจิทัลเบื้องต้น

15 

12

 

8

ช่างพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์,งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

15 

 

 9

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

9

 

10

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

 

11

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน
Adobe Illustrator

20 

เต็ม

 

12

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน

20

7

 

13

 กล่องกระดาษดีไซน์

20

17

 

14

งานสานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

20

เต็ม 

 

15

การถ่ายภาพบุคคล

20

 

16

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

17

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

18

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

19 

 

19

อาหารและขนมอบนานาชาติ

20

11 

 

20

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

5

 

21

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

 13   

 

22

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

20

7

 

23

การวาดเขียนพื้นฐาน

25

 

24

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

25 

เต็ม 

 

25

ภูมิโหราศาสตร์

25

 

26

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

20

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

งานเชื่อมไฟฟ้าและ
งานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

เต็ม 

 

2

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

 14  

 

3

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีเบื้องต้น

20 

เต็ม 

 

4

งานพยากรณ์วิเคราะห์เลข 7 ตัว 4 ฐาน

25 

 

5

ภาษาจีนกลาง

25 

 

6

ลีลาศเพื่อสุขภาพ

25 

13

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

15

 12 

 

2

ช่างซ่อมระบบเครื่องล่างและ
ระบบส่งกำลังรถยนต์เบื้องต้น

15

 8 

 

3

งานเชื่อมไฟฟ้าและ
งานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

  เต็ม 

 

4

ช่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม 

15

 

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน
Adobe Illustrator

20

10 

 

6

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

20

 

7

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

เต็ม 

 

8

การถ่ายภาพสินค้าด้วยกล้องดิจิตอล

20

7

 

9

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

17 

 

10

เสื้อสมัยนิยม 1,กางเกงสตรีสมัยนิยม 1

20

19 

 

11 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

11

 

12 

อาหารและขนมอบนานาชาติ

20

5

 

13

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

11 

 

14

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

15

10 

 

15

การทำธุรกิจกาแฟสด
และเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ

20

 

16

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ 
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

เต็ม 

 

สถิติรับสมัคร ณ วันที่ 7 มกราคม 2561 เวลา 15.30 น.

รุ่นที่ 4/2561 เริ่มเปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 7 ม.ค. - 18 มี.ค. 62

**สำหรับหลักสูตรที่ยังมีผู้สมัครเรียนไม่เต็มจำนวน
สามารถสมัครเพิ่มเติมได้ตั้งแต่บัดนี้ - 11 ม.ค.62
สมัครแล้วเข้าเรียนได้เลย**
  

 

 

 

                  สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อแจ้งความจำนงในการเรียนได้ที่นี่ 

 

  ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษา

               หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

 

 


 

 

ครบรอบ 100 ปี การช่างวัดทองธรรมชาติ

                     ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง