น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช Thonburi PolyTechnic college เปิดรับสมัครรุ่นต่อไป รุ่นที่ 4/2561 Thonburi PolyTechnic college

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 2 ปีการศึกษา 2560

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

15

เต็ม 

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

เต็ม 

 

3

ช่างไฟฟ้ารถยนต์

15 

13 

 

4

ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์

15 

เต็ม 

 

5

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

15 

เต็ม 

 

6

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

13 

 

7

งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์, งานซ่อมเครื่องรับโทรทัศน์ระบบดิจิตอล 

15 

เต็ม 

 

8

ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล, งานติดตั้งระบบเคเบิลทีวีภายในอาคาร

15 

 

 9

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

เต็ม 

 

10

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

 

11

การสร้างเว็บไซต์

20 

 

12

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป 
เพื่อสร้างงานเคลื่อนไหว

20

6

 

13

 Internet เบื้องต้น

20

3

 

14

การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต
**เฉพาะโครงการความร่วมมือฯ**

20

เต็ม 

 

15

กล่องกระดาษดีไซน์

15

เต็ม 

 

16

งานสานกระเป๋าด้วยผ้า ริบบิ้นและเศษวัสดุ

15

เต็ม 

 

17

คีย์บอร์ด 2

20

เต็ม 

 

18

ทฤษฎีดนตรีสากล ระบบออนไลน์

30

 

19

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

20

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม  

 

21

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว
**เฉพาะโครงการความร่วมมือฯ**

20

 เต็ม   

 

22

เสริมสวยพื้นฐาน 2

20

เต็ม 

 

23

ช่างตัดผมชาย

20

เต็ม 

 

24

ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัดและเลื่อม

20 

เต็ม 

 

25

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

เต็ม 

 

26

การวาดเขียนพื้นฐาน **

25

เต็ม 

 

27

ลีลาศ **

30 

เต็ม 

 

28

ภูมิโหราศาสตร์ 1 - 2 (ฮวงจุ้ย) **

25

เต็ม 

 

29

นวดไทยเพื่อสุขภาพ **

25

24  

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

เต็ม 

 

2

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20

 

3

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป เพื่อการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ

20

14

 

4

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน

20

 16

 

5

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

 เต็ม  

 

6

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีเบื้องต้น

20 

เต็ม 

 

7

ศิลปะการต่อผ้า 

20 

เต็ม 

 

8

การแต่งหน้ามืออาชีพ

20 

เต็ม  

 

9

งานพยากรณ์วิเคราะห์เลข 7 ตัว 4 ฐาน
ไพ่ยิปซีพร้อมจักราศี **

25 

12 

 

10

การประกอบธุรกิจกาแฟสด **

25 

21 

 

11

ภาษาจีนกลาง **

25 

20

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

15

 เต็ม 

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15

 เต็ม 

 

3

ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์

15

  เต็ม 

 

4

ช่างเชื่อมงานผลิตภัณฑ์

15

 เต็ม

 

5

ช่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม 

15

เต็ม 

 

6

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 

15

เต็ม 

 

7

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการสร้าง
สื่อสิ่งพิมพ์และงานนำเสนอ

20

ปิด 

 

8

การสร้างเว็บไซต์

20

ปิด 

 

9

โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน 

20

ปิด 

 

10

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

เต็ม 

 

11

การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต

20

เต็ม 

 

12

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

18 

 

13

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม 

 

14 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม 

 

15 

ศิลปะการต่อผ้า

20

เต็ม 

 

16

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว

20

เต็ม 

 

17

เสริมสวยพื้นฐาน 2

20

เต็ม 

 

18

ช่างตัดผมชาย

20

เต็ม 

 

19

การบริการเพื่อความงาม 

20

17

 

20

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร **

25

20 

 

21

การทำธุรกิจกาแฟสด
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ***

20

11 

 

22

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ ***
(เรียนเฉพาะ วันอังคาร,วันพฤหัส,วันศุกร์)

20

เต็ม 

 

สถิติรับสมัคร ณ วันที่ 7 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น.

-----ปิดรับสมัครทุกรายวิชา-----
  

 หมายเหตุ  ** หลักสูตรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
                  *** หลักสูตรในโครงการพิเศษของวิทยาลัยฯ