16 มกราคม ของทุกปี คือ"วันครู" Thonburi PolyTechnic college ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิทยาลัยมืออาชีพ เพื่อสร้างมืออาชีพ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 1 ปีการศึกษา 2560

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

15

เต็ม

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

เต็ม 

 

3

ช่างไฟฟ้ารถยนต์

15 

 

4

ช่างเชื่อมโลหะทั่วไป

15 

เต็ม 

 

5

ช่างซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

15 

เต็ม 

 

6

อิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

10 

 

7

งานซ่อมเครื่องขยายเสียง, งานซ่อมเครื่องรับวิทยุ/ซีดี/MP3 

15 

เต็ม 

 

8

ช่างติดตั้งจานรับสัญญาณดาวเทียมและทีวีดิจิตอล

15 

 

 9

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

เต็ม 

 

10

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

 

11

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการสร้างสื่อพิมพ์และงานนำเสนอ

20

19 

 

12

การสร้างเว็บไซต์

20 

11 

 

13

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน

20

11 

 

14

การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต
**เฉพาะโครงการความร่วมมือฯ**

20

เต็ม 

 

15

กล่องกระดาษดีไซน์

15

14

 

16

งานสานกระเป๋าด้วยผ้า ริบบิ้นและเศษวัสดุ

15

เต็ม

 

17

คีย์บอร์ด 1

20

 เต็ม

 

18

ทฤษฎีดนตรีสากล ระบบออนไลน์

30

 -

 

19

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

 เต็ม

 

20

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

  เต็ม 

 

21

อาหารและเครื่องดื่มเพื่อการท่องเที่ยว
**เฉพาะโครงการความร่วมมือฯ**

20

  เต็ม 

 

22

เสริมสวยพื้นฐาน 1

20

 เต็ม

 

23

ช่างตัดผมชาย

20

 เต็ม

 

24

ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัดและเลื่อม

20 

14 

 

25

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

เต็ม 

 

26

การวาดเขียนพื้นฐาน **

25

22 

 

27

ลีลาศ **

30 

เต็ม 

 

28

ภูมิโหราศาสตร์ 1 - 2 (ฮวงจุ้ย) **

25

เต็ม

 

29

นวดไทยเพื่อสุขภาพ **

25

 16 

 

โครงการหลักสูตรระยะสั้น ภาคฤดูร้อน
(เรียนช่วงเดือนมีนาคม - เมษายน)

1

การทำกาแฟสดและเครื่องดื่ม (45 ชม.)
เรียนตั้งแต่ 3 - 26 เม.ย.60 **

20

เต็ม

 

2

โยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ (60 ชม.)
เรียนตั้งแต่ 27 มี.ค. - 28 เม.ย. 60 **

20

18

 

3

ธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต (75 ชม.)
เรียนตั้งแต่ 18 เม.ย. - 4 พ.ค. 60

20

เต็ม

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

 เต็ม

 

2

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20

 8

 

3

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

   เต็ม  

 

4

ทฤษฎีดนตรีสากล ระบบออนไลน์

30

1

 

5

กระโปรงสมัยนิยม, เสื้อสมัยนิยม 1

20 

 เต็ม

 

6

ศิลปะการต่อผ้า 

20 

 เต็ม

 

7

การแต่งหน้ามืออาชีพ

20 

 เต็ม 

 

8

งานพยากรณ์วิเคราะห์เลข 7 ตัว 4 ฐาน
ไพ่ยิปซีพร้อมจักราศี **

25 

 16

 

9

การประกอบธุรกิจกาแฟสด **

25 

 เต็ม

 

10

ภาษาจีนกลาง **

25 

 21

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

15

เต็ม

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15

เต็ม 

 

3

ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์

15

เต็ม 

 

4

ช่างเชื่อมโลหะทั่วไป

15

เต็ม 

 

5

ช่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม 

15

เต็ม 

 

6

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

15

 เต็ม  

 

7

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 

15

เต็ม 

 

8

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปเพื่อการสร้าง
สื่อสิ่งพิมพ์และงานนำเสนอ

20

15 

 

9

การสร้างเว็บไซต์

20

14 

 

10

โปรแกรมสำเร็จรูปในสำนักงาน 

20

17 

 

11

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

เต็ม 

 

12

การถ่ายภาพเบื้องต้น

20

เต็ม 

 

13

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

18

 

14

กระโปรงสมัยนิยม, เสื้อสมัยนิยม 1

20

เต็ม 

 

15 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม 

 

16 

ศิลปะการต่อผ้า

20

เต็ม 

 

17

อาหารและขนมนานาชาติ

20

เต็ม 

 

18

เสริมสวยพื้นฐาน 1

20

เต็ม 

 

19

ช่างตัดผมชาย

20

เต็ม 

 

20

การบริการเพื่อความงาม 

20

19

 

21

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร

25

20 

 

ปิดรับสมัคร เริ่มรับสมัครรุ่นที่ 2 วันที่ 5 มิ.ย. - 31 ก.ค. 60
  

 

 

 

 

                  สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อแจ้งความจำนงในการเรียนได้ที่นี่ 

 

  ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษา

               หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2562

 

 


 

 

ครบรอบ 100 ปี การช่างวัดทองธรรมชาติ

                     ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง