สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน

ภาคฤดูร้อน รับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงเปิดเรียนแต่ละรายวิชา

เรียนวันจันทร์ - วันศุกร์ 

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ
(คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

การทำเค้กและแต่งหน้าเค้กด้วยน้ำตาลกัมเพส
ฟองดอง และครีม (เต็มวัน)
**เปิดเรียน 17 - 30 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 09.00 - 16.00 น. 

15

 8

 

 2 

 กาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ (รอบเช้า)
**เปิดเรียน 28 มี.ค. - 27 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น.

 20 

 13

 

 3

 โยคะเพื่อสุขภาพกับงานอาชีพ (รอบเช้า)
**เปิดเรียน 28 มี.ค. - 27 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 09.00 - 12.00 น.

 20

 14

  

4

ลีลาศเพื่อสุขภาพ (รอบบ่าย)
**เปิดเรียน 28 มี.ค. - 27 เม.ย. 61
**เวลาเรียน 13.00 - 16.00 น.

25

23

 

  

สถิติรับสมัคร ณ วันที่ 20 มีนาคม 2561 เวลา 09.30 น.