ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดการรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 3-2562 รับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 3/62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

                                                                                                                                      คลิกเพื่อดูรายละเอียดหลักสูตรที่เปิดสอน

                                                                                                                     

ผู้ประสงค์ลงชื่อแจ้งความจำนงในการเรียน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2562
สามารถสแกนคิวอาร์โค้ดด้านล่างนี้ได้และกรอกข้อมูลของท่าน ขอบคุณค่ะ
หรือ กดลิ้งค์ >>> เพื่อเข้าสู่หน้าเพจลงชื่อแจ้งความจำนง

 

 

- ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 3/2562

- ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น    รุ่นที่ 3/2562 ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562


ดาวโหลดรูปรับใบประกาศรอบเช้า-บ่าย

                  

                  ดาวโหลดรูปรับใบประกาศรอบค่ำ

                 ประมวลภาพกิจกรรมวันไหว้ครูและบวงสรวงพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2562

 

 กิจกรรมรณรงค์การเลือกตั้ง ปี 2562 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

 

บรรยากาศการเปิดงานโครงการศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2562