กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษา รุ่นที่ 3-62 โครงการสถานศึกษาคุณธรรม ประจำปีการศึกษา 2562 รับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 4/62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก