ผู้เกษียณอายุราชการประจำปี ๒๕๖๒ พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา จากสถาบันการอาชีวศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 รับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 3/62 พระราชพิธีบรมราชาภิเษก