พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล รับสมัครนักศึกษา พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 4 ปีการศึกษา 2560

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด  

15

เต็ม

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15 

เต็ม 

 

3

ช่างไฟฟ้ารถยนต์

15 

เต็ม  

 

4

ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

15 

 เต็ม  

 

5

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น, งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

9  

 

6

งานซ่อมเครื่องขยายเสียง, งานซ่อมเครื่องรับวิทยุ ซีดี และMP3 

15 

เต็ม 

 

7

งานพื้นฐานวงจรอิเล็กทรอนิกส์,
งานพื้นฐานวงจรพัลส์และดิจิตอล

15 

 

 8

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

15 

 

 

9

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20 

4  

 

10

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน
Adobe illustrator

20 

  16  

 

11

Internet และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

20

 

12

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน

20

4  

 

13

กล่องกระดาษดีไซน์

15

เต็ม 

 

14

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

 เต็ม  

 

15

คีย์บอร์ด 2

20

เต็ม  

 

16

การถ่ายภาพเบื้องต้น

20

18 

 

17

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม 

 

18

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม 

 

19

เสริมสวยพื้นฐาน 2

20

 18  

 

20

ช่างตัดผมชาย

20

เต็ม 

 

21

ดอกไม้ ต้นไม้ประดิษฐ์จากลูกปัดและเลื่อม

20 

ปิด 

 

22

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

เต็ม  

 

23

การวาดเขียนพื้นฐาน **

25

เต็ม 

 

24

ลีลาศ **

30 

เต็ม 

 

25

ภูมิโหราศาสตร์ 1 - 2 (ฮวงจุ้ย) **

25

เต็ม  

 

26

นวดไทยเพื่อสุขภาพ **

25

  13    

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

   เต็ม   

 

2

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

เต็ม 

 

3

ทฤษฎีดนตรีสากล (ระบบออนไลน์)

30

5

 

4

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม 

 

5

ศิลปะการต่อผ้า

20

เต็ม  

 

6

อาหารและขนมนานาชาติ

20 

เต็ม 

 

7

การแต่งหน้ามืออาชีพ 

20 

 เต็ม 

 

8

งานพยากรณ์วิเคราะห์เลข 7 ตัว 4 ฐาน
ไพ่ยิปซีพร้อมจักราศี **

25

 13 

 

9

การประกอบธุรกิจกาแฟสด **

25 

   ปิด   

 

10

ภาษาจีนกลาง **

25 

  20  

 

11

ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์

15

9

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

15

 เต็ม  

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์ดีเซล

15

 เต็ม   

 

3

ช่างซ่อมเครื่องปรับอากาศรถยนต์

15

 เต็ม   

 

4

ช่างมุ้งลวดอะลูมิเนียม 

15

เต็ม 

 

5

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส 

15

เต็ม  

 

6

พิมพ์ดีด - คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

20

-  

 

7

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูปวาดการ์ตูน
Adobe illustrator

20

18 

 

8

Internet และคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

20

  ปิด   

 

9

โปรแกรมสำเร็จรูปในงานสำนักงาน

20

- 

 

10

การทำธุรกิจการค้าบนอินเตอร์เน็ต
**ผู้เรียนต้องมีพื้นฐานคอมพิวเตอร์มาก่อน**

20

เต็ม 

 

11

งานกระเป๋าหนังเทียมแฟชั่น

15

เต็ม 

 

12

กีต้าร์คลาสสิก 1

20

16

 

13

เสื้อสมัยนิยม 1, กางเกงสตรีเบื้องต้น

20

 เต็ม  

 

 14 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

 เต็ม  

 

15 

ศิลปะการต่อผ้า

20

เต็ม 

 

16

อาหารและขนมนานาชาติ

20

เต็ม 

 

17

เสริมสวยพื้นฐาน 2

20

เต็ม 

 

18

ช่างตัดผมชาย

20

เต็ม 

 

19

การบริการเพื่อความงาม

20

เต็ม 

 

20

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร **

25

22 

 

21

การทำธุรกิจกาแฟสด
และเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ ***

20

10  

 

22

โยคะเพื่อสุขภาพและงานอาชีพ ***
(เรียนเฉพาะ วันอังคาร,วันพฤหัส,วันศุกร์)

20

เต็ม 

 

สถิติรับสมัคร ณ วันที่ 15 มกราคม 2560 เวลา 10.00 น.

**ปิดรับสมัครทุกรายวิชาสำหรับ รุ่นที่ 4/2560**

**เปิดรับสมัครรุ่นต่อไป รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561**

ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 14 พฤษภาคม 2561

เปิดเรียนตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม - 23 กรกฎาคม 2561
  

 หมายเหตุ  ** หลักสูตรผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอก
                  *** หลักสูตรในโครงการพิเศษของวิทยาลัยฯ

 

 

 

 

ครบรอบ 100 ปี การช่างวัดทองธรรมชาติ

                     ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง