ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกาา 2561 นำโดย ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาทุกแผนกวิชาเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครูเพื่อน้อมรำลึกถึงพระคุณและแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อครู-อาจารย์ กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/156-2561-1#sigFreeId8f1ecb6f39