ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดกิจกรรมบวงสรวงสักการะพระวิษณุกรรม ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 นำโดย ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ คณะผู้บริหาร ครู คณาจารย์ บุคลากรทางการศึกษา ตลอดจนนักศึกษาวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีทั้งในส่วนของศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้มีพระคุณ กิจกรรมจัดขึ้น ณ ลานพระวิษณุกรรม วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/155-2561#sigFreeId6229ccd21b