ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

Point of the day : ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ตรวจเยี่ยมชมการเรียนการสอนในรุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน ในวิชางานสานกระเป๋าด้วยผ้า ริบบิ้น และเศษวัสดุเหลือใช้ ซึ่งมีตัวแทนนักเรียนจากโรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ ร่วมเรียนด้วยในวิชานี้ และวิชาวาดเขียนพื้นฐาน ณ ห้องเรียนอาคาร 2 ชั้น 4 ได้ร่วมพูดคุยและชมผลงานของนักเรียนพร้อมให้คำแนะนำในการจัดการเรียนการสอนกับครูผู้สอนเพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้เรียนเป็นสำคัญ

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/147-1-2560-43#sigFreeId68c8d975e5