ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ รุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 นำโดย ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี กล่าวให้โอวาทและต้อนรับนักศึกษา ร่วมด้วยนายสุบิน แพทย์รัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหารทรัพยากร และนายเทพสมบัติ แสนวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายแผนงานและกิจกรรมนักศึกษา กล่าวชี้แจงแนวทางการเรียนการสอน ระเบียบ ข้อควรปฏิบัติในการเข้ารับการอบรมในหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้นของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี และแนะนำครูผู้สอนในแต่ละแผนกวิชาเพื่อทำความรู้จักกับนักศึกษา เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/146-1-2560-42#sigFreeIdbccb558f16