ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดกิจกรรม "รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนภายในสถานศึกษา" ช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2561 นำโดย ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ เป็นประธานในพิธี เปิดกิจกรรม ในงานมีนิทรรศการเกี่ยวกับอุบัติเหตุ การใช้รถใช้ถนนเพื่อความปลอดภัย พร้อมด้วยการตรวจสภาพรถจักรยานยนต์เพื่อพร้อมใช้งาน ทั้งนี้เพื่อให้บุคลากร และนักศึกษาของสถานศึกษาเกิดจิตสำนึก ความตระหนัก ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายจราจร ช่วยป้องกัน และลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ กิจกรรมจัดขึ้นระหว่างวันที่ 12-16 มีนาคม 2561 บริเวณด้านหน้าวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/139-1-2560-40#sigFreeIdc742b5c382