ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีเปิดรับสมัครบุคคลทั่วไปที่สนใจสมัครเข้าเรียน เปิดรับสมัครรุ่นที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2561 แล้ว ตั้งแต่วันที่ 5 มีนาคม - 11 พฤษภาคม 2561 และเปิดเรียนระหว่างวันที่ 7 พฤษภาคม - 17 กรกฎาคม 2561 สมัครเรียนได้ที่งานทะเบียน อาคาร 2 ชั้น 2 สอบถามเพิ่มเติมที่ 0-2437-5371 , 0-2437-5512 

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/137-1-2560-38#sigFreeId807b6064aa