ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

กิจกรรมปันธรรม ปันสุข 2561 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี นำโดย ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัย พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ นายสุบิน แพทย์รัตน์ และนายเทพสมบัติ แสนวงษ์ เข้าร่วมกิจกรรมปันธรรม ปันสุข ประจำปี 2561 ที่จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ณ อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรับบริจาคสิ่งของและปัจจัยช่วยเหลือผู้ป่วยที่วัดพระบาทน้ำพุ จ.ลพบุรี ในการนี้นอกจากทางวิทยาลัยจะได้ร่วมบริจาคสิ่งของแล้ว ยังมีครูและตัวแทนนักศึกษาออกหน่วยให้บริการสอนทักษะวิชาชีพ การทำถุงหอมให้กับผู้เข้าร่วมงานอีกด้วย งานจัดขึ้นเมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ณ อุทยานสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/134-1-2560-36#sigFreeIde2160a590d