ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีได้รับเกียรติจาก นายยุทธนา อัตนโถ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยา พร้อมคณะครูจากวิทยาลัยสารพัดช่างสี่พระยาเข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการเรียนการสอนของศูนย์บ่มเพาะ ในแผนกวิชาอาหารและโภชนาการ แผนกวิชานวดแผนไทย และวิชาการบริการเพื่อความงาม โดยมี ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ และครูผู้สอนในแผนกวิชาให้การต้อนรับและให้ข้อมูลการจัดการเรียนการสอนในศูนย์บ่มเพาะของวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561 ณ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/133-1-2560-35#sigFreeId9bd91a3b49