ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ประชุมร่วมกับงานหลักสูตรการเรียนและการสอน นำโดย นายชัชวาล จันทหาร หัวหน้างานหลักสูตรการเรียนการสอน พร้อมด้วยกรรมการผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องสมุด ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/132-1-2560-34#sigFreeIdb893ade771