ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีจัดการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 2/2561 นำโดย ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วย รองผู้อำนวยการ และคณะกรรมการสถานศึกษา ในวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/131-1-2560-33#sigFreeId26adfedf15