ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันไหว้ครูและสถาปนาวิทยาลัยฯ ครบรอบ 59 ปี ประจำปี 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการทั้ง 2 ท่าน เข้ากราบนมัสการท่านเจ้าคุณพระราชธรรมมุนี เจ้าอาวาสวัดทองธรรมชาติวรวิหาร ในโอกาสย้ายเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ กุฏิท่านเจ้าคุณพระราชธรรมมุนี วัดทองธรรมชาติวรวิหาร

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/129-1-2560-31#sigFreeIdb349c5e1bf