ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา ครั้งที่ 1/2561 นำโดย ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี พร้อมด้วยนายสุบิน แพทย์รัตน์ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารทรัพยากรและฝ่ายวิชาการ นายเทพสมบัติ แสนวงษ์ รองผู้อำนวยการฝ่ายกิจการนักศึกษาและฝ่ายแผนงานฯ ประชุมร่วมกับหัวหน้าแผนกวิชาทุกสาขาวิชา เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/128-1-2560-30#sigFreeId1849cb2308