ทรงพระเจริญ โครงการขยายโอกาสศึกษาวิชาชีพและพัฒนาทักษะวิชาชีพ กิจกรรมพัฒนารูปแบบและยกระดับคุณภาพศูนย์ซ่อมสร้างเพื่อชุมชน Fix It Center 2561 กิจกรรมวันวิสาขบูชา 2561 รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2561

กิจกรรมพบผู้บริหาร และต้อนรับ ผอ.ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร ครู และบุคลากรทางการศึกษา ร่วมแสดงความยินดีและต้อนรับ ผอ.จิระ เฉลิมศักดิ์ เนื่องในโอกาสย้ายเข้าดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ในวันที่ 29 มกราคม 2561 ณ ห้องประกันคุณภาพ ชั้น 2 วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี

View the embedded image gallery online at:
http://tpc.ac.th/125-1-2560-28#sigFreeId2fe0f3b0d0