พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล รับสมัครนักศึกษา พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
กิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด 26 มิถุนายนของทุกปี นำโดย ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ พร้อมด้วยฝ่ายบริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษา ร่วมในกันสวมใส่เสื้อขาวเพื่อแสดงพลังแห่งการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด พร้อมทั้งร่วมกิจกรรม ณ ลานพระวิษณุกรรม เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2561

 

ครบรอบ 100 ปี การช่างวัดทองธรรมชาติ

                     ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง