พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล รับสมัครนักศึกษา พระราชพิธีบรมราชาภิเษก
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีร่วมกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดประจำปี 2561 ร่วมกับเขตคลองสาน นำโดย ดร.จิระ เฉลิมศักดิ์ ผู้แทนครู บุคลากรทางการศึกษา และนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่บริเวณโดยรอบเขตคลองสานตระหนักถึงพิษภัยจากยาเสพติด กิจกรรมจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 22 มิถุนายน 2561 ณ พื้นที่เขตคลองสาน

 

ครบรอบ 100 ปี การช่างวัดทองธรรมชาติ

                     ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง