Happy New Year 2019 Thonburi PolyTechnic college ครบรอบ 2 ปี วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วิทยาลัยมืออาชีพ เพื่อสร้างมืออาชีพ

วช.ธนบุรี จัดกิจกรรม "งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙" เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และทำกิจกรรมทำความดีถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยบริการสาธารณะนำริบบิ้นโบว์สีดำไว้ทุกข์แจกจ่ายให้กับญาติและผู้ป่วยไข้ ณ โรงพยาบาลตากสิน ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พร้อมกันทั่วประเทศ ตามที่รัฐบาลได้กำหนด

 

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์

>> ประเภทวิชาอุตสาหกรรม                        

>> ประเภทวิชาพาณิชยกรรม

>> ประเภทวิชาศิลปกรรม

>> ประเภทวิชาคหกรรม

>> ประเภทวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว

**ผู้มีรายชื่อมีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตามประกาศแจ้ง** ให้ท่านรายงานตัวเพื่อรับการสอบสัมภาษณ์ในวันอังคารที่ 11 ธันวาคม 2561
ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00 น. ณ ห้องประจำแผนกวิชา

 


 

 

ครบรอบ 100 ปี การช่างวัดทองธรรมชาติ

                     ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง