พระราชพิธีบรมราชาภิเษก รณรงค์ขับขี่ปลอดภัยช่วงเทศกาล รับสมัครนักศึกษา พระราชพิธีบรมราชาภิเษก

วช.ธนบุรี จัดกิจกรรม "งานรวมพลังเพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙" เพื่อเป็นการแสดงความอาลัยน้อมถวายพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร และทำกิจกรรมทำความดีถวายแด่ในหลวง รัชกาลที่ ๙ โดยบริการสาธารณะนำริบบิ้นโบว์สีดำไว้ทุกข์แจกจ่ายให้กับญาติและผู้ป่วยไข้ ณ โรงพยาบาลตากสิน ในวันอังคารที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ น. พร้อมกันทั่วประเทศ ตามที่รัฐบาลได้กำหนด

 

 

 

ครบรอบ 100 ปี การช่างวัดทองธรรมชาติ

                     ยินดีต้อนรับทุกท่านด้วยความยินดียิ่ง