กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2563 กำหนดการเปิดรับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2563 กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ