รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2564 รับสมัครเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4-2564 กำหนดการเปิดรับสมัครนักศึกษา รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 4 ปีการศึกษา 2564 

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างจักรยานยนต์

20

6

 

2

ช่างกระจกมุ้งลวดอลูมิเนียม

20

2

 

3

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น
งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

20 

7

 

 4

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

20 

 1

 

5

พิมพ์ดีดภาษาไทย

20

 

6

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และงานนำเสนอ

20

10

 

7

การสร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

20

5

 

8

คีย์บอร์ดเพื่องานอาชีพ 1

20

เต็ม

 

9

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม

 

10

อาหารและขนมนานาชาติ

20

6

 

11

เสริมสวยพื้นฐาน 2 (ซอย,ดัด,เปลี่ยนสีผม)

20

3

 

12

ช่างตัดผมชาย

20

13

 

13

งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน
(ช่วงแรก เรียน 31 ม.ค. - 8 มี.ค. 65)

20

1

 

14

งานประดิษฐ์จากคริสตัล ลูกปัด และหิน
(ช่วงหลัง เรียน 9 มี.ค. - 12 เม.ย. 65)

20

-

 

15

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

8

 

16

การทำผลิตภัณฑ์จากผ้า

20

 -  

17

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 

20 

1

 

18

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

20

 

19

ซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน

20

6

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

การซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

20

18

 

2

การใช้แอปพลิเคชั่นบนโทรศัพท์มือถือ
(Smartphone)

20

7

 

3

กีตาร์คลาสสิคเพื่องานอาชีพ 1

20

2

 

4

เสริมสวยพื้นฐาน 1 (สระ,ซอย,ไดร์)

20

 

5

การขับร้อง

20

3

 

6

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2

20

-

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด

20

 13

 

2

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

20

 7

 

3

ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส

20

1

 

4

พิมพ์ดีดภาษาไทย

20

-

 

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อการสร้างสื่อ สิ่งพิมพ์ และงานนำเสนอ

20

3

 

6

กีต้าร์คลาสสิคเพื่องานอาชีพ 1

20

 

 7 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม

 

8

อาหารและขนมนานาชาติ

20

6

 

9

ช่างตัดผมชาย

20

9

 

10

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร (ระดับต้น)

20

2

 

11

ลีลาศ จังหวะ Rumba

20

-

 

12

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่ออาชีพ
(ช่วงแรก เรียนวันที่ 31 ม.ค. - 8 มี.ค. 65)

20

 

13

การทำลาเต้อาร์ต
(ช่วงหลัง เรียนวันที่ 9 มี.ค. - 12 เม.ย. 65) 

20

3

 

14

โยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

5

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 10.00 น.

รับสมัครรุ่นที่ 4/2564 รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 28 มกราคม 2565

หรือโทร 0-2437-5371,0-2437-5512,0-2438-1133