ขยายเวลารับสมัครหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น รุ่นที่ 4/2563 16 มกราคม ของทุกปีวันครู กำหนดเปิดเรียนหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น แต่ละรุ่น รณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อ

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
รุ่น 4 ปีการศึกษา 2563

** รับสมัคร 16 พฤศจิกายน 2563 - 11 มกราคม 2564 **

** เปิดเรียน 11 มกราคม 2564 - 22 มีนาคม 2564 **

 รอบเช้า

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมจักรยานยนต์

20

 5

 

2

ช่างซ่อมเครื่องยนต์แก๊สโซลีน

15

2

 

3

ช่างเชื่อมไฟฟ้าและผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

3

 

4

ช่างกระจกมุ้งลวดอลูมิเนียม

15

เต็ม 

 

5

ช่างไฟฟ้าในอาคาร

15 

เต็ม  

 

6

งานอิเล็กทรอนิกส์เบื้องต้น,
งานพื้นฐานไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

15 

 

 7

ช่างเครื่องปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า 1 เฟส

20 

14 

 

8

พิมพ์ดีด-คอมพิวเตอร์ (ภาษาไทย)

15

 

9

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และงานนำเสนอ

20

เต็ม 

 

10

สร้างเว็บไซต์สำหรับ E-Commerce

20

เต็ม 

 

11

การถ่ายภาพเบื้องต้น

20

 

12

คีย์บอร์ด 1

20

เต็ม 

 

13

เสื้อสมัยนิยม 1 - 2

20

เต็ม

 

14

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

เต็ม 

 

15

อาหารและขนมอบนานาชาติ

15

เต็ม 

 

16

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นพื้นฐาน

20

  6   

 

17

สมุนไพรเพื่องานอาชีพและสุขภาพ

20

เต็ม

 

18

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

20

เต็ม 

 

19

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 1 

20 

เต็ม 

 

20

นวดไทยเพื่อสุขภาพ

20

 

21

เสริมสวยพื้นฐาน 1

20

3

 

 


รอบบ่าย

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

พิมพ์ดีดภาษาไทย

20

1

 

2

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

11 

 

3

ลีลาศเพื่อสุขภาพ 2

20

18 

 

 

 


รอบค่ำ

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวนผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

ช่างซ่อมเครื่องยนต์เบนซินระบบหัวฉีด

20

 9

 

2

งานเชื่อมไฟฟ้าและงานผลิตภัณฑ์เบื้องต้น

15

  3  

 

3

ช่างมุ้งลวดกระจกอลูมิเนียม

15

 เต็ม

 

4

ช่างเครื่องปรับอากาศระบบไฟฟ้า 1 เฟส

20

 17 

 

5

โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป
เพื่อการสร้างสื่อสิ่งพิมพ์และงานนำเสนอ

20

14 

 

6

กีต้าร์คลาสสิค 1

20

   4    

 

 7 

เสื้อผ้าสตรีเบื้องต้น

20

 เต็ม    

 

8

อาหารและขนมอบนานาชาติ

15

เต็ม 

 

9

การทำธุรกิจเสริมสวยขั้นสูง

20

 

10

การออกแบบและตกแต่งทรงผมชาย

20

เต็ม 

 

11

การทำลาเต้อาร์ต
ช่วงแรก (เรียน 11 ม.ค. - 12 ก.พ. 64)

20

 

12

การทำธุรกิจกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
ช่วงหลัง (เรียน 15 ก.พ. - 22 มี.ค. 64)

20

 1

 

13

โยคะกับการบริหารร่างกายเพื่อสุขภาพ
(เรียนเฉพาะ วันจันทร์,วันพุธ,วันศุกร์)

20

 10

 

14

ลีลาศ Quick Step (60 ชม.)
(เรียนเฉพาะวันอังคาร,วันพฤหัสบดี)

20

เต็ม

 

15

เสริมสวยพื้นฐาน 1

20

5

 

 

สถิติการรับสมัคร ณ วันที่ 21 มกราคม 2563 เวลา 10.00 น.
ผู้สนใจ โปรดติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ หรือโทร 0-2437-5371,0-2437-5512,0-2438-1133