Print
Details: Parent Category: ROOT Category: การรับสมัครนักศึกษา | Published: 28 February 2017 | Hits: 1967

สถิติการรับสมัครนักศึกษาแต่ละรายวิชาที่เปิดสอน
หลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น โครงการพิเศษ
ระหว่างเดือนมีนาคม-เมษายน 2563

ลำดับ

รายวิชา

จำนวนรับ (คน)

จำนวน
ผู้สมัคร (คน)

หมายเหตุ

1

งานซ่อมรถจักรยานยนต์ระบบหัวฉีด (45 ชม.)
เริ่มเรียน 

20

10

 

2

การบำรุงรักษาเครื่องยนต์เบื้องต้น (30 ชม.)

20

19 

 

3

งานเชื่อมผลิตภัณฑ์ (30 ชม.)

20

เต็ม

 

4

มุ้งพับจีบ (30 ชม.)

20 

 เต็ม 

 

5

งานซ่อมพัดลมตั้งพื้น (30 ชม.)

20 

7

 

 6

งานล้างเครื่องปรับอากาศขนาดเล็ก (30 ชม.)

20 

 เต็ม

 

7

การตัดต่อ VDO ด้วยมือถือ (30 ชม.)

20 

 เต็ม  

 

8

คอมพิวเตอร์พื้นฐาน (30 ชม.)

20

เต็ม

 

9

ชุดไทยพระราชนิยม (60 ชม.)

20

12

 

10

ผ้าถุงสำเร็จ (30 ชม.)

20

16 

 

11

เค้กและการแต่งหน้าเค้กด้วยกัมเพส
ครีมและแยม (60 ชม.)

20

เต็ม 

 

12

ขนมปัง ขนมเปี๊ยะเบื้องต้น (30 ชม.)

20

เต็ม 

 

13

การทำกาแฟสดและเครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
(45 ชม.)

15

เต็ม

 

14

ลีลาศจังหวะเวียนนีสและวอล์ช รอบเช้า (60 ชม.)

20

เต็ม 

 

15

ลีลาศจังหวะเวียนนีสและวอล์ช รอบบ่าย
(60 ชม.)

20

 14  

 

16

โยคะเพื่อสุขภาพ (30 ชม.)

20

19

 

17

ลีลาศจังหวะสวิง วอลซ์ (30 ชม.)

20

19

 

18

การถ่ายภาพด้วยกล้องดิจิตอล (30 ชม.)

20

13

 

สถิติการรับสมัครวันที่ 16 มีนาคม 2563 เวลา 09.00 น.
**ผู้สนใจ โปรดติดตามข้อมูลการรับสมัครได้ทางเว็บไซต์ หรือโทร 0-2437-5371,0-2437-5512,0-2438-1133**