การแข่งขันทักษะอาหารจานเดียว ประจำปี 2562 แข่งขันทักษะตัดผมชาย-หญิง แข่งขันทักษะการแต่งหน้าและเกล้าผม แข่งขันทักษะการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ไทยสากล สากล และวงดนตรี 2562 แข่งขันทักษะวิชาชีพระยะสั้น แข่งขันลีลาศ 2562