งานเลี้ยงต้อนรับ ผอ.พิชเชฎฐ์ สุคนธ์
วันที่ 8 ธ.ค. 59 ณ ห้องประชุม ชั้น 4
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรีงานรวมพลังเพื่อการแสดงความอาลัย
น้อมถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9
วันที่ 22 พ.ย. 59 ณ ลานพระวิษณุกรรม  
วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
และโรงพยาบาลตากสินSaturday the 10th. - Joomla Templates