ทรงพระเจริญ ถวายความอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 1/2560 อบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ วิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี