ทรงพระเจริญ ถวายความอาลัยแด่พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รับสมัครนักศึกษารุ่นที่ 2/2560 พิธีบวงสรวงพระวิษณุกรรมและพิธีไหว้ครูวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี ประจำปี 2560

>>>>ประกาศวิทยาลัยสารพัดช่างธนบุรี
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสอบข้อเขียน และผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ (สอบสัมภาษณ์) 

>>>> สถิติการรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก!!

>>>> ประกาศวิทยาลัย เรื่อง การรับสมัครนักศึกษา รุ่นที่ 2/2560 คลิก!!

>>>> ตารางเปิดสอนและรับสมัครนักศึกษาหลักสูตรวิชาชีพระยะสั้น
รุ่นที่ 2/2560 ภาคเรียนที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2560 คลิก!!